Documents necessaris per inscriure el municipi al portal WIFI4EU

Documents necessaris inscripció WIFI4EU

Aquests són els documents necessaris per inscriure el vostre municipi al portal de WIFI4EU i optar així a la subvenció

Per a optar a les subvencions, el primer pas és inscriure el vostre municipi al portal. Aquí teniu un llistat dels documents necessaris per a fer-ho.

A continuació teniu el llistat de documents necessaris per a fer la inscripció al portal i optar a una de les subvencions valorades en 15. 000 €

1. El formulari de compliment de la “Prova del consentiment“. Acompanyada d’una còpia del passaport o del document d’identitat del representant legal/alcalde/responsable del municipi.

2. La còpia de l’acte de nomenament o d’un altre document que acrediti que el representant legal (alcalde/responsable del municipi) representa legalment el municipi.

Si el representant legal desitja autoritzar a una altra persona per firmar el conveni de subvenció en el seu nom, hauran d’aportar-se els dos documents addicionals següents, a més tardar abans de la firma del conveni de subvenció:

– El “Formulari de la persona autoritzada“, firmat tant pel representant legal (alcalde/responsable del municipi, com per la persona autoritzada que vagi a firmar el conveni de subvenció)
– Una còpia del passaport o document d’identitat de la persona autoritzada

El formulari de la “Prova de consentiment” i el “Formulari de la persona autoritzada” estan disponibles en tots els idiomes dels Estats membres de la UE des del portal WIFI4EU. Dins la pàgina de “Mi instripción”.

Tots els documents justificatius han de carregar-se com arxius separats en el portal WIFI4EU, pàgina “Mi inscripción”. Sempre utilitzant un format adequat (.pdf, .png, o .jpg).

 

Contacta amb nosaltres per a més informació.

 

Wifi4EU Catalunya és una iniciativa privada de la empresa Sintelec que té com a objectiu donar suport i proporcionar informació detallada i acompanyament sobre el projecte europeu WIFI4EU.EU als municipis i ciutats de Catalunya.
Politica de Privacitat