Com encaixa aquest projecte de WIFi4EU amb la normativa europea vigent?

Normativa Vigent Europea

Algunes entitats públiques han plantejat consultes a la CNMC sobre la compatibilitat del projecte amb la normativa vigent.

Com s’adequa el projecte amb la normativa vigent? Des de la CNMC (comissió nacional dels mercats i la competència) han aprovat i publicat un acord donant resposta a totes les preguntes.

Resum d’alguns punts essencials de l’acord:

  • En quant a qui pot ser beneficiari.  El reglament de WIFI4EU indica que només podran ser beneficiats organismes del sector públic. En la primera convocatòria però, només podran ser beneficiats municipis. Per altra banda, la CE podrà determinar els possibles beneficiaris directes de l’ajuda a partir de la segona convocatòria.

  • Sobre la inscripció en el registre d’operadors. La normativa Espanyola no es veu afectada per l’entrada en vigor del reglament de WIFI4EU. S’analitzarà cada cas en concret per veure si han de ser instal·ladors o no.

  • Respecte a l’obligació d’evitar duplicar ofertes públiques o privades de característiques similars, la CE no ha perfilat els detalls sobre el control del compliment d’aquesta. No obstant, al tractar-se de desplegaments en ubicacions de titularitat pública de l’Administració que sol·licita l’ajuda, aquesta coneixerà de primera mà si ella directament o un operador privat ofereix aquest servei de forma gratuïta. El Reglament WiFi4EU no exigeix ​​que es dugui a terme una consulta pública, però es recorda a les Administracions Públiques la seva responsabilitat i s’aconsella realitzar aquesta consulta pública en el cas que l’entitat sol·licitant desconegui la cobertura de l’emplaçament triat, com a mesura per assegurar que no s’ofereix ja un servei similar i en condicions gratuïtes al que preveu el Programa WiFi4EU.

  • Pel que fa a la velocitat de connexió que ofereix la xarxa, el reglament de WIFI4EU no defineix unes característiques de velocitat concretes. Tot i això a través de les “preguntes freqüents” del seu portal han anunciat que tindran una velocitat de 30 Mbps o més.

Podeu veure totes les preguntes i respostes de l’acord aquí:

Font: CNMC Blog

Omple aquest formulari i ens posarem en contacte amb vostè.

Wifi4EU Catalunya és una iniciativa privada de la empresa Sintelec que té com a objectiu donar suport i proporcionar informació detallada i acompanyament sobre el projecte europeu WIFI4EU.EU als municipis i ciutats de Catalunya.
Politica de Privacitat