La CE publica una notícia destacant alguns dels requisits més importants de WIFI4EU

CE

S’espera que l’obertura del portal de registre es demori fins després del 5 d’octubre.

Per mitjà d’una notícia publicada a la web de la Comissió Europea, l’entitat darrere de WIFI4EU ha publicat un seguit de novetats respecte al projecte. Entre les notícies compartides hi destaca l’enquesta que s’ha enviat a les empreses proveïdores per tal de garantir el compliment dels requisits.

A través de diversos estudis s’està valorant la modificació de certs aspectes tècnics referents a la implementació del projecte de Wifi públic. Les respostes de la consulta preliminar als proveïdors serviran per perfeccionar les característiques tècniques que es demanaran.

La Comissió Europea ha aprofitat la publicació per destacar algunes de les característiques que ja coneixíem i que tindran gran importància de cara al projecte WIFI4EU:

  • Totes les xarxes WIFI4EU disposaran d’un sistema d’autenticació i control comú. Aquest sistema haurà d’oferir connexions adequades i segures que compleixin diversos requisits bàsics (tecnologia, protecció de dades, seguretat, control, subministrament de serveis digitals, etc.).

 

  • La CE podrà realitzar controls tècnics i auditories per determinar si el beneficiari compleix amb els requisits tècnics i legals del projecte.

 

  • El beneficiari (municipi) tindrà l’obligació de mantenir la xarxa finançada amb WiFi4EU totalment funcional per un període de 3 anys després de la confirmació de la seva implementació.

 

Finalment, la CE acaba el text amb una novetat respecte a la gestió de les dades personals per part dels beneficiaris. La preferència de la Comissió és privilegiar la gestió de dades personals en l’àmbit local, minimitzant la intervenció de l’organisme europeu en l’àmbit central.

Com s’ha comentat anteriorment, és possible que l’obertura del portal de registre es demori fins després del 5 d’octubre a causa de la consulta preliminar recentment publicada.

Podeu accedir a la notícia de la CE a través d’aquest enllaç.

Wifi4EU Catalunya és una iniciativa privada de la empresa Sintelec que té com a objectiu donar suport i proporcionar informació detallada i acompanyament sobre el projecte europeu WIFI4EU.EU als municipis i ciutats de Catalunya.
Politica de Privacitat