La CE envia una enquesta preliminar a les empreses proveïdores

L’enquesta té l’objectiu d’avaluar la capacitat del mercat per donar els serveis necessaris.

Els Ajuntaments no han de realitzar cap acció fins que s’obri el portal.

Enquesta

La consulta prèvia està destinada a les empreses proveïdores.

La Comissió Europea (CE) ha llançat una Consulta Preliminar del Mercat amb la finalitat de preparar el procediment d’adjudicació d’un únic sistema d’autenticació i control per a la iniciativa WiFi4EU. Les empreses proveïdores o ‘jugadors del mercat’ han de presentar la seva resposta abans del 5 d’octubre de 2018.

Aquesta consulta preliminar del mercat forma part d’una investigació de mercat en relació amb la preparació del sistema d’autenticació i control únic que s’aplicarà a la iniciativa WiFi4EU.

Les respostes permetran a la Comissió avaluar la capacitat del mercat per lliurar el servei requerit a l’escala requerida i identificar possibles limitacions reguladores o tècniques d’aquest. Tot plegat servirà per perfeccionar i aclarir els requisits i especificacions tècniques que es demanaran.

Aquesta consulta preliminar del mercat és només una sol·licitud d’informació sobre els serveis potencials i no es produirà cap obligació contractual en nom de la Comissió a partir d’aquest procés.

Les empreses proveïdores tenen fins al 5 d’octubre de 2018 per contestar, per tant, no es preveu que es pugui obrir el portal abans d’aquesta data.

Notícia Comissió Europea (en anglès)

Wifi4EU Catalunya és una iniciativa privada de la empresa Sintelec que té com a objectiu donar suport i proporcionar informació detallada i acompanyament sobre el projecte europeu WIFI4EU.EU als municipis i ciutats de Catalunya.
Politica de Privacitat