Cinc motius per desplegar una xarxa Wifi pública competent

No cal ser un expert per descobrir que la connectivitat és clau per a l’èxit d’una ciutat o municipi intel·ligent (Smart City). La majoria de projectes tecnològics públics actuals passen per l’establiment d’una connectivitat fiable, segura i de qualitat. Gran part de l’èxit d’aquests projectes anirà lligat a una connectivitat competent perquè els dispositius puguin comunicar-se entre ells i que els ajuntaments tinguin visibilitat sobre el rendiment dels sistemes de forma ininterrompuda.

La tecnologia Wifi esdevé un habilitador natural dels projectes “Smart”. Les característiques bàsiques del Wifi permeten la connexió i comunicació de tots els elements de qualsevol projecte tecnològic.

A continuació trobem cinc motius per desplegar una xarxa Wifi pública competent.

 

1. Base de projectes tecnològics

Avui en dia la tecnologia Wifi és una de les millors alternatives a l’hora d’establir una connectivitat i comunicació constant entre dispositius. És difícil imaginar-se un projecte Smart sense l’ús d’aquesta tecnologia, ja que disposa de característiques molt favorables.

Establir una xarxa Wifi com a base d’un projecte tecnològic comporta un gran seguit de facilitats en l’àmbit logístic i de manteniment a l’hora d’implementar-lo.

 

2. Abast geogràfic

Poques tecnologies garanteixen un abast geogràfic a un cost tan baix com les xarxes Wifi. Una xarxa Wifi competent ha de garantir una connectivitat de qualitat en un diàmetre de 500 metres. Qualsevol usuari situat dins el rang d’un punt Wifi podrà gaudir d’una connexió ràpida i continuada.

A aquest element se li suma la fàcil adaptabilitat de les instal·lacions Wifi a infraestructures ja construïdes. Això permet cobrir una gran àrea geogràfica sense costos extres elevats a través de la interconnexió de punts wifi (PTP).

 

3. Costos de desplegament

Com hem comentat al punt anterior, el desplegament d’una infraestructura Wifi no requereix la mateixa inversió que projectes similars d’altres tipus. Els costos econòmics es redueixen notablement gràcies a l’aprofitament d’equipaments prèviament instal·lats. Per exemple, es pot instal·lar una antena Wifi aprofitant la mateixa estructura d’una antena de TV, ràdio o GPS.

 

4. Adaptació a dispositius i sensors

Qualsevol dispositiu tecnològic d’avui en dia compta amb tecnologia Wifi. Aquest tipus de tecnologia permet que un ampli rang de dispositius siguin capaços de connectar-se i comunicar-se entre ells.

Darrerament  s’han desenvolupat estàndards (802.11ah) que operen per sota de 1GHz que tenen un major abast i resulten molt adequades per a aplicacions com sensors.

 

5. Gestió i control

La instal·lació d’una infraestructura Wifi no només permet desenvolupar projectes Smart. Quan un ajuntament fa el pas de desplegar un equipament Wifi al seu municipi o ciutat, entren en escena un seguit de millores potencials en l’àmbit institucional.

La tecnologia Wifi permet un monitoratge de la informació de la població. D’aquest seguiment se’n poden extreure dades de gran interès com els horaris i llocs de més afluència de públic, informació de trànsit, tipus de dispositius connectats, etc.

Al final totes aquestes dades serviran al consistori per detectar i aplicar possibles millores al municipi, fet favorable pel benestar dels ciutadans.

Els 8 grans beneficis de WIFI4EU pels ciutadans

En definitiva, la instal·lació d’una xarxa wifi competent és positiva no només pels ajuntaments de les Smart Cities, sinó que també ho és pel conjunt de la societat.

 

Demana un preestudi WIFI gratuït

Wifi4EU Catalunya és una iniciativa privada de la empresa Sintelec que té com a objectiu donar suport i proporcionar informació detallada i acompanyament sobre el projecte europeu WIFI4EU.EU als municipis i ciutats de Catalunya.
Politica de Privacitat