Ajuntaments interessats en participar al projecte WIFI4EU

Documents per a registrar els ajuntaments a WIFI4EU

Comunicat pels representants d’ajuntaments interessats a participar al projecte WIFI4EU

No us ha donat temps de registrar-vos per a optar a una subvenció en aquesta tercera convocatòria? No patiu, les inscripcions al programa estan sempre obertes, podeu fer el registre, i unir-vos als més de 26.000 ajuntaments inscrits aquí: https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/beneficiary-landing

El procés de registre és totalment gratuït i sense compromisos, un cop inscrits, podeu participar en el fòrum de WIFI4EU, i contactar amb les persones responsables del projecte. 

Pel que fa als documents necessaris per a aquest pas són:

  • El formulari conforme l’alcalde/representant del municipi autoritza la participació d’aquest a les convocatòries WIFI4EU, acompanyat per una còpia del DNI/Passaport d’aquest.
  • La còpia de l’acte de nomenament o d’un document que acrediti que el representant legal, representa legalment al municipi.

 

Per altra banda, si l’alcalde no serà el representant del municipi per aquest projecte, també s’han de facilitar els següents documents:

  • Si el representant legal desitja assignar aquest projecte a una persona que no sigui ell, es requerirà:
    • El formulari de persona autoritzada
    • Una còpia del DNI o passaport de la persona en qüestió (no del representant legal)

 

Tots aquests documents s’hauran de presentar a més tardar, abans de la firma del conveni de subvenció.

Si teniu més dubtes en relació a la inscripció del municipi al portal, contacteu amb nosaltres aquí: http://www.wifi4eu.cat/

Wifi4EU Catalunya és una iniciativa privada de la empresa Sintelec que té com a objectiu donar suport i proporcionar informació detallada i acompanyament sobre el projecte europeu WIFI4EU.EU als municipis i ciutats de Catalunya.
Politica de Privacitat