El projecte WIFI4EU passa a ser gestionat per HaDEA

A partir del passat dia 1 d’abril de 2021, la nova Agència Executiva Europea de Salut i Digital (HaDEA) assumirà la implementació del programa WIFI4EU de l’actual Agència Executiva d’Innovació i Xarxes (INEA).

HaDEA

Amb seu a Brussel·les, HaDEA ha estat creada per la Comissió Europea per crear un pol digital fort per estimular la transició digital i accelerar la recuperació econòmica. HaDEA reunirà activitats relacionades amb el digital en diferents programes, inclòs el clúster Horizon Europe “Digital, Industry and Space”, el nou Programa Digital Europeu, així com la branca digital Connecting Europe Facility, que inclou WIFI4EU.

Què significa aquest canvi per a tots aquells municipis subvencionats per la iniciativa WIFI4EU?

  • Tots els processos empresarials utilitzats a INEA seguiran sent els mateixos a HaDEA. També, els grups d’interès de WiFi4EU poden continuar utilitzant les mateixes interfícies amb els equips operatius de WiFi4EU. HaDEA i INEA estan treballant per garantir la implementació més fluida possible del lliurament. És possible que es produeixin algunes interrupcions en els sistemes informàtics subjacents, però haurien de ser mínims. Es proporcionarà informació actualitzada sobre el traspàs a HaDEA al portal WiFi4EU.
  • Tota la informació rellevant de WiFi4EU continuarà disponible a través del portal WiFi4EU, les pàgines del lloc web de DSM i la comunitat / Futurium de WiFi4EU. Els documents i la informació d’implementació encara estaran disponibles temporalment a través de la pàgina web INEA WiFi4EU existent. Un cop la pàgina web WiFi4EU d’HaDEA estigui en funcionament, tota la informació rellevant es traslladarà en conseqüència.

Seguiu les nostres xarxes socials per estar al dia d’aquest procés i tots els altres relacionats amb WIFI4EU. Podeu trobar-nos a Facebook i Twitter amb el nom Wifi4EU Catalunya. Si, per altra banda teniu preguntes més concretes o personals, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del següent formulari

Donem doncs, la benvinguda de HaDEA a WIFI4EU, on es continuarà garantint una implementació fluida i exitosa per a tots.

Wifi4EU Catalunya és una iniciativa privada de la empresa Sintelec que té com a objectiu donar suport i proporcionar informació detallada i acompanyament sobre el projecte europeu WIFI4EU.EU als municipis i ciutats de Catalunya.
Politica de Privacitat