Està el teu ajuntament preparat per la primera convocatòria de WIFI4EU?

Després de registrar-se, els ajuntaments han de presentar la documentació sol·licitada al portal oficial.

Documentació projecte WIFI4EU

A esperes de conèixer la data de presentació de candidatures, els ajuntaments han de presentar un seguit de documents sol·licitats per la CE. Cada ajuntament ha d’haver seguit el procediment de registre correctament per a poder optar als 15.000 euros. A través dels dubtes que hem anat rebent, des de WIFI4EU Catalunya hem elaborat una llista de quatre punts a tenir en compte a l’hora de preparar una candidatura vàlida i amb possibilitats.

La documentació

Els quatre documents de registre han d’haver estat carregats a la intranet oficial abans de l’obertura de la convocatòria. Tots els documents han d’haver estat signats i segellats convenientment.

L’hora de registre

Les subvencions es donen per ordre d’arribada, per tant, és imprescindible presentar la sol·licitud el dia i hora específics. Us recomanem tenir la pàgina web oberta uns minuts abans de l’hora establerta per tal d’evitar imprevistos d’última hora. La data i hora de presentació de sol·licituds està pendent de confirmació.

La proposta

La CE no ha informat del contingut exacte de la convocatòria, per tant, no es demanarà cap mena d’informació sobre una proposta de projecte avançada. Malgrat tot, és important que cada ajuntament tingui una visió general del projecte, ja que ha de ser mínimament coherent amb el pressupost de 15.000 euros.

Futures convocatòries

Si el vostre ajuntament té una proposta de projecte interessant però no ha estat de sort, no patiu: hi haurà una nova convocatòria en un termini de sis mesos. La proposta que prepareu avui serà perfectament reciclable amb les bases de les futures convocatòries de WIFI4EU, ja que es modificaran detalls que no afectin els projectes de cada municipi.

Per tal de rebre tota la informació sobre l’estat del projecte, subscriu-te al nostre butlletí.

Wifi4EU Catalunya és una iniciativa privada de la empresa Sintelec que té com a objectiu donar suport i proporcionar informació detallada i acompanyament sobre el projecte europeu WIFI4EU.EU als municipis i ciutats de Catalunya.
Politica de Privacitat