Nombres i dades generals de l’iniciativa europea WIFI4EU

Nombres generals WIFI4EUNombres de la iniciativa WIFI4EU

Pel que fa a nombres del projecte, inicialment comptava amb 120 milions, repartits en subvencions de 15.000. A continuació podeu donar un cop a les xifres generals d’aquest projecte.

– En la primera convocatòria feta el novembre del 2018, es van repartir 2.800 subvencions a tota Europa, 144 de les quals a Espanya i 41 d’aquestes a municipis catalans.

– Durant la segona, es va ampliar el pressupost a 51 milions (9 milions més que en l’anterior), en total es van repartir 3.400, 501 a Espanya i 108 d’aquestes a Catalunya.

– Pel que fa a la tercera (i de moment última) es va reduir el pressupost a la meitat (26,7 milions). Es van repartir un total de 1.780 subvencions, 152 a Espanya i només 15 d’aquestes a Catalunya.

Encara queden 300 mil euros (20 subvencions) del pressupost inicial de 120.000.000. Tot i no ser oficial, cap la possibilitat d’augmentar aquest pressupost inicial per a continuar amb les convocatòries. La comissió Europea qualifica aquest projecte com a exitós, i volen continuar amb la repartició d’aquestes subvencions per poder arribar al màxim de territori possible.

En cas de representar a un ajuntament de Catalunya (subvencionat o no) podeu posar-vos en contacte amb nosaltres aquí i us assessorarem.

Wifi4EU Catalunya és una iniciativa privada de la empresa Sintelec que té com a objectiu donar suport i proporcionar informació detallada i acompanyament sobre el projecte europeu WIFI4EU.EU als municipis i ciutats de Catalunya.
Politica de Privacitat