Protecció de dades en les xarxes de WIFI4EU

Política de protecció de dades WIFI4EUA continuació teniu un resum de la política de protecció de dades que té el programa de WIFI4EU

Voleu saber quina és la política de protecció de dades en els usuaris que utilitzen alguna de les xarxes WIFI4EU?

El portal WIFI4EU, conforme amb la legislació aplicable de la UE (en particular, el Reglament (CE) nº. 45/2001). Només recull les dades personals necessàries per a la participació en la iniciativa WIFI4EU. I també la seva gestió per la Comissió Europea (o la INEA). Les dades no es conservaran, a menys que sigui necessari a efectes de control i auditoria.

De la mateixa manera, sobre la base del principi de  «necessitat de conèixer» la Comissió Europea (o la INEA) podrà compartir algunes d’aquestes dades amb altres institucions i òrgans de la UE, i amb els Estats membres (incloses les seves autoritats regionals o locals), o altres serveis responsables dels controls o inspeccions conforme el dret europeu (Tribunal de Comptes Europeu, OLAF, Defensor del Poble, etc..

També s’ha de tenir en compte que, en la primera fase de WIFI4EU, la inscripció i autenticació dels usuaris serà responsabilitat de cada municipi i dels seus proveïdors d’internet. En aquesta fase, cada punt d’accés WIFI4EU haurà de respectar una declaració de privacitat i la legislació nacional de la UE aplicables, en particular el Reglament (CE) nº 45/2001.

A partir del 2019 començarà una segona fase del projecte. En aquesta, hi haurà una única plataforma d’autenticació. Aquesta permetrà als usuaris inscriure’s un sol cop i utilitzar tots els punts d’accés WIFI4EU sense haver d’introduir de nou les seves credencials. Per a més detalls podeu consultar la pàgina de Preguntes Freqüents a www. Wifi4eu. eucontactar amb nosaltres

 

 

Wifi4EU Catalunya és una iniciativa privada de la empresa Sintelec que té com a objectiu donar suport i proporcionar informació detallada i acompanyament sobre el projecte europeu WIFI4EU.EU als municipis i ciutats de Catalunya.
Politica de Privacitat