Resum Legal Executiu

Amb el lema WIFI4EU la Unió Europea pretén promoure i potenciar l’ús de les tecnologies de la informació i garantir l’accés universal i gratuït de tots els europeus a la xarxa.

Amb aquesta finalitat, el Parlament Europeu ha aprovat a través del Reglament (UE) 2017/1953, la proposta de la Comissió Europea per millorar la connexió wifi a zones de vida pública per tota Europa amb el fi de millorar la interconnectivitat dels ciutadans i augmentar les possibilitats de connexió a la xarxa.

Objectius del Reglament 2017/1953 UE

1.- Aconseguir una connectivitat inalàmbrica local gratuïta, sense publicitat i sense comercialització de les dades personals.

2.- Facilitar als centres de vida pública (Ajuntament entre altres) l’accés a la banda ampla d’alta velocitat i amb una mínima càrrega administrativa cap als usuaris.

3.- Distribuir l’ajuda financera de forma geogràficament equilibrada.

Per tal que els ajuntaments puguin accedir a les subvencions europees, han de complir els següents requisits:

 • Oferir connectivitat inalàmbrica gratuïta als centres de vida pública
 • Oferir connectivitat d’alta velocitat i d’alta qualitat
 • Finançament sostenible durant tres anys
 • Que no es dupliquin les ofertes públiques o privades pel mateix servei en el mateix àmbit públic

És possible un WIFI4EU al teu ajuntament?

Les Administracions Públiques poden intervenir en l’àmbit de les telecomunicacions:

 • Com Operadors de comunicacions electròniques
 • Incentivant el desplegament de xarxes per operadors privats

Les condicions per a la prestació de serveis de comunicacions per les administracions públiques estan recollides en l’Art. 9 de la Llei general de telecomunicacions i són les següents:

 • Es realitzarà a través d’entitats o societats que tinguin entre el seu objecte social o finalitat la instal·lació i explotació de xarxes o la prestació de serveis de comunicacions electròniques.
 • S’ajustarà al principi d’inversor privat o PIPEM, els criteris, condicions i requisits s’han de determinar mitjançant un reial decret. Llevat que
  • a) no impliquin una distorsió a la competència
  • b) hi hagi una fallada del mercat i no hi hagi concurrència en el desplegament del sector privat per absència o insuficiència d’inversió privada.
 • Actuarà amb la deguda separació de comptes,
 • L’Administració ha de respectar els principis de neutralitat, transparència, no distorsió de la competència i no discriminació.
 • Els operadors poden accedir a les infraestructures i recursos associats utilitzats pels operadors controlats directament o indirectament per administracions públiques per a la instal·lació i explotació de xarxes de comunicacions electròniques.
 • Els operadors poden utilitzar les infraestructures de xarxa de comunicacions electròniques i els seus recursos associats instal·lades pels operadors controlats directament o indirectament per administracions públiques.
 • Cal complir la normativa sobre ajudes de l’Estat.

La CNMC està preparant un informe pel qual s’indica que no hi ha conflicte amb la normativa de competència en el mercat sempre que la licitació estigui oberta a tots els operadors i no hi hagi un servei de similars característiques a l’espai de vida pública.

Els ajuntaments han de respectar el principi de concurrència i seguir les normes de contractació pública en contractar a les empreses privades prestadores del servei.

Una altra normativa a tenir en compte és el Reglament Europeu de Protecció de Dades, tant per protegir les dades personals dels usuaris del servei, com per no permetre la utilització de les dades per a fins no previstos per la normativa de WIFI4EU. Cal recordar que el Reglament indica expressament que el servei serà gratuït i s’impedeix la recopilació de les dades personals amb fins comercials. A més, una altra norma d’aplicació és la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, per tal com regula la conservació de les dades i la informació que ha de figurar al portal web de l’ajuntament o del servei.

 

Text redactat per Privacidad Digital Abogados, S.C.P.

Document original: ABSTRACT LEGAL WIFI PUBLIC – PDA

Wifi4EU Catalunya és una iniciativa privada de la empresa Sintelec que té com a objectiu donar suport i proporcionar informació detallada i acompanyament sobre el projecte europeu WIFI4EU.EU als municipis i ciutats de Catalunya.
Politica de Privacitat