WIFI4EU | Primera convocatòria

Registre en línia de WIFI4EU de cara a mitjans de març.

Primera convocatòria del projecte Wifi4EU

El passat 12 de setembre el Parlament Europeu va votar favorablement l’estratègia WIFI4EU per promoure la connexió sense fils gratuïta en els espais públics de la UE.

El llançament es realitzarà en dues fases:

  1. Llançament del portal WIFI4EU (al voltant de mitjans de març): registre de municipis i empreses d’instal·lació Wifi.
  2. Llançament de la convocatòria de propostes (candidatures) (6-8 setmanes després)

L’objectiu de la iniciativa europea WIFI4EU és que, d’aquí al 2020, sis mil comunitats en tota la UE tinguin connexió sense fils d’alta velocitat gratis.

Els beneficiaris directes d’aquesta iniciativa són entitats públiques que gestionen espais oberts als ciutadans com biblioteques, hospitals, parcs, estacions de tren o d’autobús, etc. Aquestes entitats podran sol·licitar i rebre subvencions de la UE per instal·lar els punts de connexió gratuïta.

“Aquesta és una oportunitat única per oferir un accés més igualitari, ampli i inclusiu als ciutadans europeus, un accés gratuït -independentment de la seva ubicació geogràfica o dels seus ingressos-“, va declarar Carlos Zorrinho, diputat socialista portuguès ponent de l’informe.

La iniciativa compta amb un total de 120 milions d’euros que s’assignaran segons vagin arribant les demandes de les entitats públiques.

Durant el procés d’aprovació, el Parlament va insistir que només tindran accés als fons, els projectes que no comportin tractament de dades personals dels usuaris amb fins comercials o publicitaris.

Com funcionarà en la pràctica?

Es crearà una plataforma en línia perquè les entitats públiques interessades puguin sol·licitar la subvenció telemàticament.

Per la seva banda, la iniciativa WIFI4EU repartirà els fons a través de “bons” per a equipament i instal·lació. Les entitats públiques que optin a ells hauran de pagar la connexió i el manteniment. A més s’hauran de comprometre a garantir el servei durant almenys tres anys.

Un cop registrats, els usuaris podran iniciar sessió en tots els espais habilitats, evitant així haver de registrar-se de nou en cada un d’ells.

El Parlament va aprovar aquesta iniciativa el 12 de setembre. El termini per a sol·licitar els fons s’obriria a principis de 2018.

Article original

Wifi4EU Catalunya és una iniciativa privada de la empresa Sintelec que té com a objectiu donar suport i proporcionar informació detallada i acompanyament sobre el projecte europeu WIFI4EU.EU als municipis i ciutats de Catalunya.
Politica de Privacitat