Seguretat de les xarxes WIFI4EU

Connectar-se a les xarxes WIFI públiques i gratuïtes pot ser un perill per la seguretat dels nostres dispositius. Evita l’ús de les dades mòbils que tenim per contracte, però els riscs que comporta això poden ser molt elevats.

WIFi4EU i la seguretat de les xarxes

La majoria d’usuaris utilitzen aquest tipus de xarxes sense preocupacions. Però,en decidir utilitzar-les, estem exposant les nostres dades, el nostre tràfic per la xarxa, i la nostra identitat en gran manera. Pot haver-hi greus conseqüències al connectar els nostres dispositius a una xarxa wifi pública sense garanties de seguretat. Aquí és on entra el projecte WIFI4EU.

Un dels principals objectius de la Comissió Europea al crear en programa WIFI4EU, era el que qualsevol ciutadà, pogués beneficiar-se d’una xarxa wifi pública, gratuïta, i sobretot segura. Per a assegurar-se que aquests atributs són complets per totes les xarxes wifi sota el marc del projecte, fan validacions i comprovacions periòdiques a través d’un “snippet”. Aquest, és un fragment que s’incrusta al codi del portal captiu, i que n’assegura el seu correcte desplegament.

Un requeriment també que han de complir aquestes xarxes, és el de no recopilar cap dada personal dels usuaris. Aquests per accedir al seu ús, només han d’acceptar les condicions d’ús, i seleccionar el botó d’accedir a la xarxa. En cap cas, has d’introduir el correu o el telèfon mòbil per tal que t’enviïn un codi d’accés.

No es recopila cap dada?

Així doncs, les úniques dades recopilades per aquest servei és el nombre de connexions que hi ha a cada punt d’accés. Així poder treure conclusions per part de l’ajuntament, i augmentar els punts d’accés en alguna zona en concret, en cas de veure-ho necessari per millorar la qualitat del servei. Amb aquest nombre de connexions, apareix la MAC del dispositiu que s’hi ha connectat, amb això no es pot veure públicament que ha accedit, però sí que en cas que es detectés alguna activitat fraudulenta, es podria arribar a veure qui n’és l’autor.

Si voleu conèixer més sobre aquest projecte, podeu llegir altres articles al nostre blog, o consultar el portal oficial aquí.

Wifi4EU Catalunya és una iniciativa privada de la empresa Sintelec que té com a objectiu donar suport i proporcionar informació detallada i acompanyament sobre el projecte europeu WIFI4EU.EU als municipis i ciutats de Catalunya.
Politica de Privacitat