WIFI4EU és compatible amb l’actual legislació, segons la CNMC

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha aclarit la legalitat del projecte WIFI4EU dins l’estat espanyol donant resposta a les consultes plantejades sobre la compatibilitat del projecte amb la normativa actual en el següent document.

Després dels dubtes plantejats per part dels ajuntaments, la CNMC ha resolt les qüestions principals referents a la compatibilitat del programa WIFI4EU amb l’actual legislació. Aquest document fa referència a la normativa i regulació aplicable a la prestació d’activitats de telecomunicacions per les Administracions Públiques.

Dins el document, la CNMC explica que els ajuntaments han de designar una empresa inscrita al registre d’operadors i que aquesta serà la responsable operativa i legal del servei d’Internet a la ciutadania. En aquest cas, l’organisme considera que no s’afecta de forma significativa a la competència i que per tant no és necessari notificar res a la CNMC. Tampoc serà necessari establir cap condició addicional d’ús.

Així doncs, l’aplicació del projecte WIFI4EU no comporta cap impediment legal per als ajuntaments.

Prepara el teu projecte WIFI4EU

Wifi4EU Catalunya és una iniciativa privada de la empresa Sintelec que té com a objectiu donar suport i proporcionar informació detallada i acompanyament sobre el projecte europeu WIFI4EU.EU als municipis i ciutats de Catalunya.
Politica de Privacitat